REGULAMENT

SMART START UP ROMÂNIA

Promovarea spiritului antreprenorial și identificarea ideilor ce se pot transforma în afaceri, prin susținere financiară și know how. Vor fi finanțate proiecte cu o valoare cuprinsă între 5000 și 200000 de euro. Valoarea totală a proiectelor, în prima etapă, nu poate depăși 2 milioane de euro.

Înscrierile se fac în perioada 20 aprilie 2017 – 15 mai 2017. 

Finala va avea loc în data de 19 mai la sediul Universității POLITEHNICE.

Obiectivul Specific al proiectului: Identificarea proiectelor de afaceri în domeniul IT&C

  1. CADRUL GENERAL ȘI ORGANIZATORUL

Concursul este organizat în cadrul proiectului Smart Start Up România, implementat de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București. Scopul proiectului este de a crește potențialul antreprenorial al tinerilor în vederea generării creșterii numărului de afaceri în care sunt implicați aceștia. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenele și condițiile prezentului regulament, ce este făcut public pe site-urile www.romaniansmartcity.ro și www.upb.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul realizat pe site-urile www.romaniansmartcity.ro și www.upb.ro.

  1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

20 aprilie 2017 – 15 mai 2017 – promovarea concursului și depunerea dosarelor.

17 mai 2017 – publicarea listei câștigătorilor pe site-urile www.romaniansmartcity.ro și www.upb.ro.

19 mai 2017 – prezentarea proiectelor selectate de juriul Smart Start Up România în cadrul unui eveniment desfășurat la Rectoratul Universității POLITEHNICA din București.

  1. PARTICIPANŢI

Pot participa la concurs, cetățeni români, cu vârsta minimă de 18 ani.

Participanții pot avea o firmă deja înființată, cu o vechime de maxim 24 luni.

Prin participarea la concurs, concurenții acceptă și se supun prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul consideră înscrierea în concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

  1. MECANISM CONCURS

Fiecare concurent/echipă poate participa cu unul sau mai multe proiecte redactate în limba română.

Documentația necesară pentru înscrierea în concurs se va trimite la adresa info@romaniansmartcity.ro.

Ideea de afacere va trebui să ofere un produs sau un serviciu de preferabil cu posibilitatea de a fi distribuit la nivel global, şi nu în ultimul rând, ea trebuie să fie competitivă şi să creeze plus valoare.

Concurenții trebuie să verifice atent drepturile de proprietate a materialelor folosite în proiectele înaintate. Participanţii vor fi responsabili de obţinerea  tuturor permisiunilor necesare înainte de a folosi informaţia terţă în lucrările lor.

Juriul şi organizatorii competiţiei garantează confidenţialitatea proiectelor și ideilor transmise.

Participanții vor accepta dreptul organizatorilor de a afișa public informații legate de ideea de afacere.

Participanţii acceptă ca datele lor personale să fie folosite în scopuri statistice.

  1. EVALUAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Evaluarea se realizează în perioada prevăzută la pct 2, o eventuală prelungire a perioadei fiind decisă, funcție de numărul de participanți, de către președintele comisiei de evaluare și anunțată pe site-urile www.romaniansmartcity.ro și www.upb.ro.

Evaluarea acestora se va face de către o comisie formată din potențiali investitori, cadre universitare din Universitatea POLITEHNICA din București și reprezentanți ai Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate.

Mentorii concursului vor fi domnii: Tatian Diaconu – CEO Immochan România, Gabriel Tomescu CEO BMF Grup și Francesco D’Ambrosio CEO Easy Lumen România.

Evaluarea se va realiza de către o comisie stabilită de comnu acord între reprezentanții entităților organizatoare și va fi publicat pe site-urile www.romaniansmartcity.ro și www.upb.ro.

Organizatorii nu răspund pentru situația în care câștigătorii renunță la proiect.

Informații suplimentare și clarificări:

Cristina Vîlcov – Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

email: cristina.v@businessbreakfast.biz

telefon: 0773340214

Prezentul regulament a fost validat la data de 19.aprilie.2017 de către Universitatea POLITEHNICA din București și Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate