Primul AUDIT Smart City din România pentru Municipiul Târnăveni

0
1368

Premieră a Industriei Smart City.

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, la solicitarea Primăriei Municipiului Târnăveni, va analiza investițiile realizate și obiectivele asumate urmând a emite un ”Raport de Certificare Smart City”, în segmentul soluțiilor inteligente.

Raportul va conține un set de concluzii emise în baza documentației primite de la Solicitant, precum și în baza propriilor analize și informații, colectate atât la fața locului, cât și prin mijloace independente de auditare.

Auditul se realizează în baza unor criterii bine determinate și a unei metodologii de evaluare transparentă.

Factori de analizat în procesul de auditare și evaluare:

– Calitatea serviciilor;

– Sustenabilitatea financiară;

– Conducere și capacitate managerială;

– Inovare;

– Nivelul de integrare cu obiectivele globale;

– Impactul asupra ocupării forței de muncă;

– Efectul asupra distribuției resurselor;

– Incluziunea;

– Participarea;

– Satisfacerea nevoilor de bază;

– Adaptarea la nevoile oamenilor;

– Îmbunătățirea mediului;

– Schimbările climatice;

– Impactul cultural;

– Eficiență (bani, energie, timp, spațiu, resurse neregenerabile etc.);

– Nivel Transferabilitate /„replicabilitate“;

 

foto credit @ http://ciprianradut.com