Termenul de smart city crează destul de multă confuzie deoarece conceptul este folosit în toate domeniile indiferent de context si scop. Cu toate acestea, SmartCity nu trebuie privit precum un automatism, ci mai degrabă, ca o integrare a tehnologiilor moderne în activitățile zilnice umane, cu scopul de îmbunătățire și susținere a unui standard de viată ridicat, dar și responsabil, și care la bază are principiii precum sustenabilitatea și eficiența.

Practic conceptul de Smart City urmărește să implementeze un mod de comunicare, analiză și reglare între diversele componente și sisteme de infrastructură a orasului cu factorul decizional și populație.
Pentru un oraș, importantă este infrastructura critică (I.C.) de care depinde economia, securitatea și sănătatea populației, de aceia nici un oraș nu poate fi considerat smart atâta timp cât infrastructura sa critică nu este gestionată într-un mod eficient și sigur.
Privitor la conceptul de Smart City sunt necesare 3 componente și anume: comunicarea (senzori de colectare date, telefonie, internet, televiziune, GPS, practic tot ce ține de domeniul telecomunicațiilor), analiza (software de stocare, prelucrare și raportare de date, etc) și decizia ( A.I.-inteligență artificială sau factorul uman).

Dacă pentru componenta decizională, lucrurile sunt evidente, pentru celelelate două, GIS este integratorul, datorită capabilităților și flexibilităților soluțiilor.
Deoarece, o componentă foarte importantă a informațiilor pe care le primim de la diversele terminale și senzori este locația, acest lucru contribuie decisiv la ințelegerea, evaluarea și analiza sensului datelor.
GIS utilizeaza datele în cadrul unui sistem complex ce colecteaza, stocheaza, organizeaza, gestioneaza si permite vizualizarea informatiilor intr-o forma geospatială și grafica intuitiva, dar oferă si faciliteaza cautarea, planificarea, analiza si managementul eficient al sistemelor pe care le integrează.
Aceste lucruri conferă capacitatea sistemelor GIS de a modela matematic si simula, atât fenomenele naturale, cât și pe cele sociale, făcând astfel tranziția componentei decizionale de la o atitudine și intervenție reactivă în spațiul urban la intervenții planificate și preventive, bazate pe evaluarea riscurilor și a situațiilor critice.

Ținand cont de faptul că o comunitate este considerată smart atâta timp cât infrastructura sa critică este gestionată într-un mod eficient și sigur, concluzia este evidentă, privind importanța și rolul unui sistem GIS.
Conceptul de Smart City integrează sub umbrela sa în general urmatoarele domenii: Administratie, Economie, Societate, Mobilitate, Mediu si Fond Locativ.
GIS, pentru toate aceste componente dispune de pachete si unelete software pentru managemntul activelor, instrumente de planificare și analiză, suport informatic în cazul acțiunilor și intervențiilor precum și platforme decizionale în cazul situațiilor de urgență. Deasemnea anumite domenii precum cel energetic și al apeii, prin conceptele de Smart Grid și transferul de bune practici și cunoștinte către Smart City pot asigura o implementare și integrare a conceptului într-un mod accelerat

În afara problemelor și provocărilor uzuale cu care spațiul urban se confruntă precum aglomerația, poluarea, lipsa spațiilor de locuit și parcare, spațiul urban actual trebuie să se adapteze unor noi provocări precum schimbările climatice exoduri sau fenomene masive de imigrație, fenomenul globalizării.
Pe lângă aceste provocări întreaga societate este lovită de noi tipuri de crize. Dacă în cazul crizelor economice, societatea modernă dispune de soluții și mijloace de diminuare a efectelor, în cazul crizei apei, crizei alimentelor sau a crizei energetice, spațiul urban este total nepregatit.
În acest context, presiunea pe resursele de apă, energie și hrană este uriașă deoarece aceste resurse trebuie să facă față unui consum ridicat dar în același timp accesul la aceste resurse este din ce în ce mai dificil.
Uneori neglijarea unor aspecte afectează spațiul urban pe orizonturi foarte lungi, iar în România de exemplu despăduririle masive creează probleme atât pe termen scurt prin apariția alunecarilor de teren și a fenomenelor de eroziune, dar pe termen lung afectează sursa de apă, parctic prin iresponsabilitate se distruge întreg potențialul economic al industriei alimentare și a agriculturi.

Smart City abordează spațiul urban din perspectiva unui program de investiții și dezvoltare și nu din perspectiva proiectelor care de obicei au o abordare punctuală și ne orientată asupra efectelor sinergetice, de exemplu: nu putem investi în energii regenerabile pe principiul reducerii emisiilor, dar în continuare să poluam și să distrugem zonele umede și suprafețele împadurite care în definitiv sunt surse de hrană, apă și resurse necesare în domeniul materialelor de construcție și a hartiei.
În concluzie Smart City propune spațiului urban un program de dezvoltare pe mai multe direcții, integrat și cu un comportament responsabil față de om, resurse și mediu.

Articol redactat de: Valentin Bucur – Pentru mai multe detalii despre activitatea acestuia