A VI-a Conferință Națională a Clusterelor din România
“Smart Clusters. Value Chains. Business Driven Innovation”

Reprezentanți ai clusterelor europene, antreprenori, mediul academic, organizații ce facilitează transferul tehnologic și inovarea, autorități publice centrale și regionale sunt așteptați pe 22-23 noiembrie la cea de a șasea conferința națională a clusterelor ce va avea loc la București, Hotel Mariott, Calea 13 Septembrie 90, organizată în colaborare de către Asociația Clusterelor din România – ClusteRo și Ministerul Economiei.

Timp de două zile, în cadrul sesiunilor plenare, discuțiilor în panel și workshopurilor dedicate participanții vor dezbate evoluția clusterelor în contextul specializării inteligente, rolul lor integrator în contextul noilor lanțuri de valoare industriale și modalități de susținere a inovării în întreprinderi, toate acestea pe fondul elaborării Noului Document de Politică Industrială a României.

Rolul clusterelor în dezvoltarea politicilor industriale va fi tratat prin prezentarea unor exemple de bună practică dezvoltate în cadrul proiectului INTERREG Europe „Clusterix 2.0”, în timp ce instrumente concrete dedicate integrării clusterelor în lanțuri de valoare globale cu accent pe domeniul bioeconomiei vor fi supuse dezbaterii în workshopul dedicat organizat în cadrul proiectului „DanuBioValNet”, derulat în cadrul Programului de Cooperare Transnațională „Dunărea”.

Conferința este puternic orientată către mediul de afaceri, atât prin intermediul workshopului derulat de către programul Afaceri.ro, cât și prin cel al unui eveniment de brokerage organizat de către rețeaua Enterprise Europe Network. Workshopul Afaceri.ro se va desfășura sub forma unei dezbateri adresate antreprenorilor, în special celor care caută idei și soluții privind piețele externe. Sub denumirea Foreign markets & financing, acest modul va include o sesiune dedicată internaționalizării și una dedicată oportunităților de finanțare.

Evenimentul se bucură de atenția deosebită a Comisiei Europene în perspectiva organizării Conferinței europene a clusterelor în România în cadrul semestrului european românesc din anul 2019.

Alături de renumiți speakeri internaționali, la conferința și-au anunțat prezența Ministrul Cercetării și Inovării, domnul Lucian Georgescu, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, domnul Victor Negrescu, Secretarul de Stat în Ministerul Economiei, doamna Anca Magdalena Chiser și mulți alții.