Prin Programul ”Horizon 2020”, pe lângă investițiile private și investițiile publice naționale, Uniunea Europeană alocă în această etapă 80 de miliarde de euro. Pentru cercetare-inovare este prevăzută finanțarea a trei piloni fundamentali: excelență științifică, poziția de lider în sectorul industrial, provocările societale. Chiar și recent, fostul Europarlamentar Victor NEGRESCU, actualul Ministru al Afacerilor Europene, a criticat slaba absorbție de doar 3% care plasează România pe ultimul loc.

În vederea reunirii energiilor mediului academic, de consultanță, inovare și din administrația publică locală, care să permită o recuperare a decalajelor în absorbția fondurilor europene, cel dintâi agregator de rețele și proiecte, în special în zone de vârf ale dezvoltării și cooperării teritoriale, patrimoniu cultural și istoric, inovare integrată în diverse domenii, a fost recent lansat la Casa Academiei Române, sub numele generic de ”SMART Innovative Learning Hub”.

Inițiativa este plasată sub auspiciile Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), coordonată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române prin Centrul de Biodiversitate din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR România), Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, Agenției URBASOFIA și Asociației CINAQ.

Hub-ul național își va desfășura activitatea sub autoritatea științifică a Dlui Dr. Grigore BABOIANU – Membru Onorific ”Danube Parks” – Rețeaua Ariilor Protejate (Austria), fost Guvernator al Rezervației Deltei Dunării. Au fost transmise mesaje de salut și încurajare din partea Consiliului Orașelor și Reginilor Dunării (CoDCR), prin Comisarul Șef Dunărean Dl Peter LANGER, a Agenției Naționale pentru Arii Naționale Protejate, prin Dl Președinte Florian UDREA, a Ministerului Fondurilor Europene, prin Dl Consilier Dr. Octavian ȘERBAN, a Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Dl Consilier Viorel BURUIANĂ, a Academiei Române, prin Dl Prof. Dr. Petre PRISECARU, a Institutului Național al Deltei Dunării, prin Dl Director Științific Iulian NICHERSU, ș.a.

În perioada imediat următoare, inițiatorii își propun strâgerea colaborării și consultării prin participarea la trei Grupuri de Lucru în vederea depunerii a trei proiecte de mare anvergură în context transnațional, în cadrul apelurilor de finanțare ce vor avea loc în lunile următoare. Grupurile de Lucru urmăresc și creșterea gradului de profesionalizare al membrilor și partenerilor, conform unor criterii și standarde asumate în comun spre a permite creșterea gradului de eligibilitate, în special în cadrul programelor de finanțare de tip Horizon2020, unde până în prezent gradul de accesibilitate al beneficiarilor potențiali din România s-a menținut destul de scăzut.

Printre tematicile avute în mod special în vedere se numără subiecte stringente precum:

  • limitarea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, promovarea securității alimentare și a sănătății populației din Regiunea Dunării,

  • reducerea poluării din zonele contaminate prin soluții inovative eco-eficiente,

  • extinderea și aprofundarea noilor abordări și paradigme educaționale în favoarea unei inovări integrale a eco-sistemelor dunărene, revitalizarea patrimoniului cultural-istoric și natural în vederea conectării drumurilor vinurilor/obiectivelor conexe la rutele culturale europene recunoscute de Consiliul Europei și Uniunea Europeană.

Reuniunile pe aceste teme, în cadrul Grupurilor de Lucru, vor fi ghidate de Dl Dr. Pietro ELISEI, Expert în planificare și dezvoltare urbană și patrinomiu cultural-istoric – ISOCARP / Comisia Europeană. Informații și elemente noi vor fi publicate în secțiunea CIO-SUERD ”Jean Bart” a siteului Casei Europei, care se va focaliza îndeosebi pe prioritățile mai sus menționate.

Cea dintâi întâlnire pentru formarea consorțiilor de parteneri și privind dezvoltarea celor trei mari proiecte urmează să aibă loc la București, în data de 9 martie 2018.

Informații suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic la tel./fax: 021.2304997; e-mail: secretariat@cldr.ro sau pot fi consultate pe siteul: www.cldr.ro/smart-innovative-learning-hub

Pentru conformitate,

Asociația CLDR

Partener al SMART Innovative Learning Hub al CLDR România /

Suporter al Rețelei Naționale a Comisarilor Dunăreni

~ Pachet de Beneficii ~

  1. cooptare în toate proiectele cu finanțare UE sau internațională care se adaptează la condițiile de eligibilitate sau de asociere ca stakeholder în proiectele respective

  2. acces privilegiat la informații proaspete din surse certe care să permită pregătirea timpurie a cererii de finanțare

  3. identificarea partenerilor instituționali favoriți, cu cele mai mari șanse de succes, care să conducă la formarea consorțiilor adecvate și la depunerea în timp util la liniile mari de finanțare ce sunt deschise sau vor fi deschise în cursul anului 2018

  4. asigurarea unei vizibilități sporite și promovări a brandului organizației, în context național, dunărean și european, atât prin siteurile www.cldr.ro, www.cinaq.org și www.houseofeurope.ro, cât și prin social media și cu concursul Partenerilor Media: AGERPRES, CaleaEuropeana.ro, Finantare.ro, Juridice.ro, TVH

  5. oferirea participării în regim de gratuitate sau preferențial la toate conferințele, seminariile și evenimentele publice organizate în principal de CLDR și de partenerii acesteia: CoDCR, Academia Română, URBASOFIA, Knowledge Management Institute/Knomacons, Asociația CINAQ, Asociația Româna de Smart City și Mobilitate, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Social și de Sănătate.

  6. furnizarea de oportunități profesionale, de formare si de asociere, în legătură cu Rețeaua Comisarilor Dunăreni și cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

  7. consiliere personalizată și lobby instituțional în relația cu instituțiile și organizațiile principale, în special UE, care activează în domeniile bioeconomiei, dezvoltării durabile, inovării și bunei guvernanțe