Principalele verticale Smart City

Cele mai importante domenii ale Industriei Smart City

0
1031

Pentru a înțelege mai bine conceptul de Smart City – dezvoltarea comunităților creativ inteligente – trebuie să luăm în calcul principalele 6 mari verticale ale Industriei Smart City așa cum au fost promovate de peste doi ani de zile de către asociația noastră. Cele 6 verticale sunt în acord cu strategia de dezvoltare a Comisiei Europene. Acestea sunt:

SMART GOVERNMENT
SMART LIVING
SMART MOBILITY
SMART PEOPLE
SMART ECONOMY
SMART ENVIRONMENT

Aceste domenii sunt interconentate nu doar între ele ci și cu alte domenii importante ale conceptului.

Guvernare Inteligentă
Guvernarea inteligentă folosește tehnologia disponibilă și coordonează activitățile desfășurate de alte municipalități, realizând sinergii prin colaborări cu alte părți interesate și, în egală măsură, satisface nevoile propriilor cetățeni, în scopul de a îmbunătăți atât serviciile publice, cât și încrederea în instituțiile publice.

Direcții și subdomenii majore:
Participare și incluziune (SG-PI)
Transparență și acces la informații (SG-TA)
Servicii publice și sociale (SG-PS)
Guvernare pe mai multe niveluri (SG-GM)
Administrarea eficientă a municipalității (SG-AE)
Atractivitatea condițiilor naturale (MI1)

2. Economia Smart
O economie urbană este considerată a fi o economie inteligentă atunci când sectorul adună inovare și productivitate pentru a se adapta pieței. Totodată îmbunătățește noi modele de afaceri capabile să se deruleze atât la nivel local cât și la nivel global.

Direcții și subdomenii majore:
Inovație (EI1)
Antreprenoriat (EI2)
Interconectare locală și globală (EI3)
Productivitate (EI4)
Flexibilitate și ocuparea forței de muncă (EI5)

3. Mobilitate Smart
Mobilitatea inteligentă urmărește să ofere cele mai eficiente, curate și echitabile rețelele de transport pentru persoane, bunuri și date. Se folosesc tehnologiile disponibile pentru a colecta și furniza informații utilizatorilor, planificatori și manageri de transport, care să permită remodelarea modelelor de mobilitate urbană, mecanisme de planificare și îmbunătățirea multimodalității prin îmbunătățirea coordonării și integrarea diferitelor moduri de transport.

Direcții și subdomenii majore:
Management trafic urban (SM-TU)
Transport public (SM-TP)
Infrastructură de transport (SM-IT)
Infrastructură inteligentă (SM – II)
Logistică (SM-LO)
Accesibilitate (SM-AC)
Moduri alternative de transport (SM-MA)
Transport multimodal (SM-TM)

4. Mediu Smart
Smart environment utilizează colectarea de date de la rețelele de utilități, de la utilizatori, precum și a aerului, a apei și a altor resurse ale orașului, pentru a stabili principalele domenii de acțiune în planificarea urbană și planificarea infrastructurii orașului. De asemenea, are rolul de a informa managerii de servicii urbane pentru a realiza o mai eficientă și durabilă dezvoltare a mediului urban în timp ce îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor.

Direcții și subdomenii majore:
Atractivitatea condițiilor naturale (MI1)
Gestionarea deșeurilor (MI2)
Emisia de echivalent CO2 (MI3)
Managementul durabil al resurselor (MI4)
Prevenirea poluării (MI5

5. Cetateni Smart
Un Smart City are nevoie de cetățeni implicați, pentru ca inițiativele propuse să reușească. Este necesară existența unor cetățeni capabili să participe, în mod inteligent, în viața urbană inteligentă și să se adapteze la noile tehnologii care oferă soluții creative, inovare și diversitate în comunitățile lor. Educația este principalul instrument pentru a îmbunătăți această dimensiune.

Direcții și subdomenii majore:
Nivel de calificare (CI1)
Afinitate pentru învățare pe tot parcursul vieții (CI2)
Pluralitate socială și etnică (CI3)
Creativitate și flexibilitate (CI4)
Participare la viața publică (CI5)

6. Smart Living
Ca o concluzie, Smart Living este considerată gestionarea înțeleaptă a instalațiilor, spațiilor publice și serviciilor care utilizează tehnologii TIC pentru a pune accentul pe îmbunătățirea accesibilității utilizărilor, și se apropie de nevoile cetățenilor.

Direcții și subdomenii majore:
Turism (MVI1)
Cultură și timp liber (MVI2)
Servicii medicale (MVI3)
Securitate (MVI4)
Acces la tehnologie (MVI5)
Bunăstare și incluziune socială (MVI6)
Gestionarea spațiilor publice (MVI7)

Pentru informații complete despre implementarea și dezvoltarea conceptelor de dezvoltare ale orașelor și comunităților inteligente puteți cere informații de la experții asociaiei noastre. Oferim consultanță, audit și strategie pentru comunitățile pe care le reprezentați – info @ romaniansmartcity.ro sau Contact