Iridex a prezentat în județul Dolj soluții smart de colectare a deșeurilor 

0
330

București, 13 Aprilie 2018 Iridex Group Plastic, parte a grupului Iridex – lider în tehnologii de mediu, construcții civile și industriale, a participat joi, 12 aprilie, la Caravana Smart City de la Craiova, eveniment organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate. Dacă în acest moment colectarea selectivă a deșeurilor este la circa 2%, avem obligativitatea de la Uniunea Europeană, dar și prin reglementările incluse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor pentru a colecta selectiv până la 40%, iar pe această temă vor urma o serie de măsuri care să conducă la aplicarea colectării selective într-un mod mai inteligent și eficient pentru mediu.

Caravana Smart City ne-a condus de această dată la Craiova, fiind un nou prilej de a prezenta în țară tehnologiile smart și parteneriatele în care este implicată compania Iridex. Propunerea noastră are drept scop implementarea unor proiecte smart pentru mediu, respectiv soluții de gestionare inteligentă a deșeurilor. Noi considerăm că nu se poate ca un oraș să se numească ”inteligent” dacă nu abordează în mod holistic toate aspectele care guvernează orașul, iar unul dintre aspectele foarte importante este mediul înconjurător, respectiv gestionarea deșeurilor”, a declarat Alin Murariu, manager în cadrul companiei Iridex Group Plastic.

Gestionare inteligentă a deșeurilor are în vedere colectarea separată a deșeurilor organice pentru a permite tratarea acestora în instalații de compostare. Astfel, deșeurile pot fi valorificate sub formă de compost, aducând un aport important de nutrienți și substanțe humice solurilor. Iridex propune o serie de soluții pentru optimizarea activității de colectare a deșeurilor, soluții inteligente pentru colectarea selectivă a acestora, precum și creșterea semnificativă a colectării selective la nivelul comunităților pentru a îndeplini normele impuse.

Interesat încă de la înființare de asimilarea principiilor noi pentru protecția mediului și pentru susținerea economiei circulare, Iridex Group Plastic propune un plan de investiții pe etape pentru implementarea unor soluții de Smart Waste Management, care au ca principal obiectiv atingerea unor ținte de reciclare de 60% din cantitatea totală de deșeuri în anul 2030 și 65% în anul 2035. Măsurile vin în întâmpinarea reglementărilor incluse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin Hotărâre de Guvern la finalul anului trecut.

Iridex se împlică în proiecte de educare a populației în vederea colectării selective, inclusiv prin introducerea practică a conceptului “plătești cât arunci”, astfel încât să fie îndeplinite premisele absolut necesare în vederea implementării Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

Iridex Group Plastic propune ca implementarea să fie făcută în două etape. În prima etapă, obiectivul principal va fi colectarea separată a deșeului biodegradabil și a deșeurilor reciclabile. A doua etapă are ca scop cântărirea cantităților de deșeuri biodegradabile și tarifarea cetățeanului în funcție de cantitatea de deșeu biodegradabi pe care o produce, cointeresându-l pe fiecare cetățean să sorteze deșeurile pentru a reduce cantitatea de deșeu biodegradabil.

În termenii eficienței ecologice și economice, Iridex susține crearea infrastructurii necesare pentru monitorizarea întregii activități de colectare, stabilirea priorităților privind colectarea deșeurilor ținând seama de informațiile primite din teritoriu prin intermediul senzorilor și cipurilor de identificare. Aceasta permite acuratețea datelor colectate, inclusiv a cantităților colectate și trasabilitatea deșeului colectat.

Iridex Group a fost recunoscut pentru activitatea sa continuă şi efortul depus constant în promovarea soluţiilor inteligente, prin caştigarea Premiului de Excelenţa la categoria Smart Building, în cadrul Galei Smart City Industry Awards 2017, pe baza unor criterii complexe.

Despre Caravana Smart City

Caravana Smart City este un program inițiat și coordonat de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acţionariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. Iridex Group Plastic distribuie produse necesare în lucrări de construcţii civile şi industriale în ţară şi străinătate, lucrări de îmbunătăţiri funciare, gestiunea integrată a deşeurilor, proiectare şi exploatare de depozite ecologice municipale pentru deşeuri nepericuloase. Iridex implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalaţii de producere de energie electrică din biogaz ş.a.

Din respect pentru comunitate, Iridex își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și are în vedere implementarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată. Mai multe detalii la: www.iridexplastic.ro