Ministerul Comunicațiilor vrea ca 500 milioane de lei din excedentul ANCOM să fie alocat pentru finanțarea de proiecte de dezvoltare a comunicațiilor în România

0
126

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) va aloca cel mult 500 milioane de lei din excedentul bugetar al instituției pentru finanțarea, în întregime sau parțial, a unuia ori mai multor noi proiecte care ar putea contribui, direct sau indirect, la dezvoltarea comunicațiilor în România, inclusiv la nivel local, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Comunicațiilor.

La finele anului 2017, excedentul ANCOM depășea un miliard de lei, potrivit raportului anual al instituției.

Suma alocată poate fi utilizată de către ANCOM pentru implementarea unui ajutor de stat individual sau a unei scheme de ajutor de stat, inclusiv a unei scheme de ajutor de stat de minimis, cu respectarea legislației naționale și europene de autorizare a ajutoarele de stat. Potrivit documentului, orice persoană juridică de drept public sau privat poate fi beneficiar al finanțării ANCOM, al cărei caracter este nerambursabil, în măsura în care proiectele au fost duse la îndeplinire potrivit cerințelor ANCOM și celor asumate, prin contractul de finanțare, de către aceștia.

“Finanțarea prevăzută se acordă în condițiile încheierii de contracte de finanțare cu beneficiarii. Contractele de finanțare se încheie în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2023 în limita sumelor prevăzute. ANCOM poate decide acordarea finanțării prevăzute prin intermediul uneia ori mai multor persoane juridice de drept public sau privat, cu acordul lor prealabil. În acest ultim caz, ANCOM are obligația să publice pe pagina proprie de internet condițiile de colaborare cu persoanele juridice de drept public sau privat în cauză”, se arată în document.
Proiectele finanțate de ANCOM vor îndeplini cel puțin unul dintre următoarele obiective generale urmărite de instituție, respectiv generarea de efecte, directe sau indirecte, de dezvoltare a sectorului comunicațiilor electronice în România, inclusiv la nivel local, facilitarea accesului la rețele sau servicii de comunicații electronice pentru persoane care, din cauza unor circumstanțe individuale sau ariei geografice în care locuiesc ori își desfășoară activitatea în România, ar putea suferi de excluziune digitală, precum și crearea unor beneficii în favoarea utilizatorilor finali de comunicații din România, inclusiv la nivel local, de exemplu prin creșterea gradului de diversitate a ofertei, de calitate a serviciilor etc.

 

Sursa: Profit.ro