joi, aprilie 22, 2021

Achiziționarea de echipamente IT mobile pentru desfășurarea activităților didactice

Articol publicat în categoria

Apel de proiecte prin care școlile pot achiziționa echipamente IT mobile pentru desfășurarea activităților didactice

În cadrul ședinței de Guvern de ieri, 24 august, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARSCov-2.

Conform Ordonanței de Urgență, beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte, pentru intervenția destinată achiziționării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line sunt:

-unitățile de învățământ preuniversitar de stat din ciclul gimnazial care desfășoară activități didactice pentru elevii, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;

-autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din ciclul gimnazial de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;

-parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți anterior.

Se aprobă achiziționarea, de către beneficiari, de echipamente IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene (UE) este de 75.000.000 euro, iar contribuția națională este de 25.000.000 euro.

Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă pentru uz școlar, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.

Se aprobă, de asemenea, achiziționarea de echipamente de protecție medicală și containere mobile sanitare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziționării de echipamente de protecție medicală de tip dezinfectanți și/sau a containerelor mobile sanitare sunt:

-unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;

-autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;

-parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate mai sus.

Achiziționarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă-canalizare, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor medicale mobile, în limita valorii de 5.000 euro, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului.

Descarcă OUG

Proiectul de OUG a fost lansat în consultare publică în data de 11 august 2020.

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Guvernul României