Codul Etic al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate

în data de

1. PREAMBUL

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, denumita în continuare ARSCM în acest Cod Etic, este o organizație neguvernamentală, profesională, independentă față de toate organele de stat, formațiunile sistemului instituțional politic, precum și de alte instituții și asociații socio-profesionale, este apolitică, nonprofit și are personalitate juridică.

Prin prezentul Cod Etic, noi, membrii ARSCM, consolidăm baza pentru a pastra și a dezvolta în continuare încrederea reciproca. În plus, Codul Etic ne sprijină în asigurarea unui sistem comun de valori.

Valorile și principiile cuprinse în prezentul Cod Etic se reflectă în dispozițiile și recomandările ARSCM. Respectarea de către toți membrii Asociației a acestor valori și principii se întelege de la sine.

ARSCM respecta legile în vigoare și diversele dispoziții determinante, în țară și în străinatate. Se bazeaza pe principii de proporționalitate, principii de drept, corectitudine și transparență.

Cadrul procedural va fi revizuit de fiecare data când este necesar și în orice caz la fiecare 2 ani și poate fi modificat în conformitate cu Statutul ARSCM.

2. SCOPURI

Scopurile prezentului Cod Etic al ARSCM sunt:

a. Reglementarea relațiilor de colaborare și conduită între membrii ARSCM ;

b. Reglementarea relațiilor membrilor ARSCM cu autoritățile, furnizorii, beneficiarii serviciilor/ produselor ce intră în obiectul de activitate al membrilor sai, mass-media și societatea civilă;

c. Reglementarea relațiilor membrilor săi în raport cu organizațiile și asociațiile existente pe plan național și internațional în domeniile de interes ale industriei de smart city;

d. Îmbunătățirea continua a calitatii serviciilor și produselor oferite clienților de către membrii ARSCM, în domeniul de activitate al membrilor Asociației;

e. Reglementarea și stimularea activităților de prevenire și de combatere a concurenței neloiale în domeniu;

f. Alte scopuri specifice stabilite prin hotărari ale Adunării Generale ARSCM.

3. DOMENIU DE APLICABILITATE:

• Politicile Asociației sunt acceptate de toți membrii ARSCM, care trebuie să respecte regulile și normele ce guvernează Asociația, incluzând prezentul Cod de Etică;

• Persoanele fizice/juridice care doresc să devină membrii ARSCM, trebuie să adere și să respecte prezentul Cod Etic al ARSCM;

• Nerespectarea prezentului Cod Etic duce la revocarea membrilor ARSCM, ca urmare a analizei Consiliul Director și a aprobarii Adunării Generale a ARSCM.

4. PRINCIPIILE ESENȚIALE ALE CODULUI ETIC ARSCM:

Profesionalism

• Membrii ARSCM vor manifesta respect reciproc în orice situație de interacțiune profesională;

• Membrii ARSCM vor utiliza calitatea de Membru al Asociatiei ca mijloc de dezvoltare profesională și nu vor promova această calitate ca și o garanție a nivelului de profesionalism al serviciilor/produselor sale.

Confidențialitate

• Membrii ARSCM nu vor comunica, direct sau indirect, nicio informație confidențială privind activitățile Asociației;

• Membrii vor fi încurajați să împărtășească (în limita confidențialității și a drepturilor de proprietate) informații educaționale și profesionale celorlalți membrii ai ARSCM;

• Membrii ARSCM mențin cele mai înalte standarde profesionale și comportamente etice în relațiile din cadrul Asociației. Acestea includ, dar nu se limitează la utilizarea bazelor de date și documentelor generate de ARSCM în exteriorul/interiorul Asociației;

Conflictul de Interese

• Membrii ARSCM vor face cunoscut părților implicate orice conflict de interese apărut, folosind orice mijloace rezonabile de rezolvare al acestuia;

• Membrii ARSCM vor promova produse/servicii la evenimentele organizate de către Asociație, doar în cadrul strict al instrumentelor special stabilite în acest scop (de ex. expoziții, sponsorizare de evenimente);

• Membrii ARSCM vor putea presta/vinde servicii/produse către Asociație, într-un mod transparent (ca și rezultat al unui proces de achiziție). Această relație comercială NU reprezintă conflict de interese.

Respectarea legislației

• Membrii ARSCM nu vor face discriminări cu privire la etnie, sex, religie, vârstă, dizabilități sau naționalitate;

• Membrii ARSCM vor urmări cunoașterea și respectarea legilor și reglementărilor care au legatură cu activitățile Asociației, respectiv al sectorului profesional pe care îl reprezintă, în mod special dar nu limitat la cele referitoare la legislația muncii, plata taxelor și impozitelor, standardele de sănătate și securitate în muncă, legislația privind protecția mediului.

Responsibilitatea Profesională

• Membrii ARSCM vor respecta Statutul și normele Asociației, îi vor sprijini obiectivele și planul strategic și vor acorda respectul cuvenit în interacțiunile cu interesele Asociației;

• Membrii ARSCM nu se vor angaja în malversații profesionale, nu vor denatura autorizările/certificările acordate de către Asociație și nu vor prezenta eronat aspecte profesionale, educaționale, de calificare etc, proprii.

Etica în relațiile de afaceri

• Membrii ARSCM vor fi corecți în afaceri (fair dealing) cu ceilalti membri, cu competitorii, furnizorii și angajații. Niciun membru nu își va crea avantaje necuvenite prin manipulari, ascundere, alterare a adevarului, sau alte acte materiale ori practici necinstite;

• ARSCM are o politica de toleranta zero în privința corupției. Aceasta se aplica tuturor afacerilor și tranzacțiilor realizate de către membrii ARSCM.

• Membrii ARSCM nu vor face înțelegeri cu alți membri, sau companii competitoare, pentru a stabili prețuri, cotații de vânzare sau pentru a împărți piața;

• Membrii ARSCM nu vor practica sau încuraja politica de dumping. Astfel de practici vor fi sesizate Consiliului Director;

Membrii ARSCM sunt obligați să aducă la cunoștința Consiliului Director ARSCM, orice acțiune individuală sau de firmă (a membrilor) care sunt contrare acestui Cod de Etica. Consiliu Director are obligația de a emite o rezoluție în urma analizei efectuate.

Articolul precedentLA MULTI ANI !
Articolul următorPrimul drum solar din lume.

Alege rolul pe care îl ai în ecosistemul Smart City

Companii partenere

Companiile private în ecosistemul Smart City Pentru companiile private, proiectele Smart City prezintă o oportunitate...

Instituție publică

Mediul academic

Societatea civilă

Noutăți Smart City

Viena testează microbuze fără șofer

Din 6 iunie locuitorii din Seestadt un cartier al Vienei pot circula cu doua microbuze electrice fără șofer. Autovehiculele fără șofer sunt testate de Wiener...

China emite licențe 5G către patru firme locale

Ministerul Chinez al Industriei și Tehnologiei Informațiilor a marcat un reper major în cursa Chinei pentru a implementa și populariza tehnologia 5G și a...

Soluția pentru Smart City TRENCHLESS (no-dig)

Orice plan de dezvoltare a infrastructurii trebuie să țină cont de crearea/ construcția/ instalarea, renovarea, repararea, întreținerea și inlocuirea serviciilor utilitare fără posibilitatea accesului...

(video) Auto Shanghai 2019: Premieră mondială – Noul electromobil global Renault City K-ZE

Renault a venit la Salonul Auto Internaţional de la Shanghai să prezintă o maşină globală care ar trebui să lovească puternic segmentul de maşini...

Cum joacă România în afacerea Huawei? America și-a avertizat aliații, inclusiv Bucureștiul, că va...

România ezită deocamdată să își clarifice poziția în scandalul international care privește compania chineză Huawei. SUA și-a avertizat recent aliații că își vor diminua...