duminică, mai 9, 2021

Electric UP – program de finanțare pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Articol publicat în categoria

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat ieri, 10 noiembrie 2020, proiectul ghidului aferent Programului Electric UP, potrivit fonduri-structurale.ro 

Electric UP este un program destinat susținerii utilizării energiei regenerabile, ce are ca obiectiv finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice. Panourile au o putere cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, iar aceste sisteme folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Printre cheltuielile eligibile ale acestui program se numără următoarele:

  • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
  • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
  • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Taxă eligibilă este considerată, de asemenea, și taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă, relatează fonduri-structurale.ro.

Tot potrivit fonduri-structurale.ro, finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului Electric UP se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.

Conform proiectului de ghid, va exista o etapă de înscriere de 60 de zile și o etapă de depunere a proiectelor de aceeași durată.

Mai multe informații disponibile aici:  www.fonduri-structurale.ro .