joi, aprilie 22, 2021

Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) anunță înscrierea in Procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH derulată de ADR

Articol publicat în categoria

Green eDIH a fost creat sa devină o SUPRASTRUCTURĂ VIRTUALĂ de tip EDIH din regiunea București-Ilfov constituită să exceleze, prin conceptul său UNIC și INOVATOR

București, 21 Septembrie – Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) anunță înscrierea in Procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH derulată de ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), fiind singurul HUB de inovare digitală din regiunea București-Ilfov care funcționează exclusiv DIGITAL, având un concept unic si inovator ce îi va permite să devină cel mai important Centru de Excelență în Digitalizare și Inovare din regiune.

Asociația Română pentru Smart City, autoritatea Industriei de Smart City din România, face parte dintre membrii fondatori ai Green eDIH:

”Nu putem discuta despre progres, fără să discutăm despre inovare, digitalizare, sustenabilitate, dezvoltare inteligentă. Aceste vremuri fără precedent au pus în lumină lipsurile pe care le avem la nivel de societate și au accentuat nevoia de cooperare și unitate.  În mod cert, viitorul țării stă sub semnul optimizării modului de funcționare al tuturor sistemelor și serviciilor publice, prin intermediul digitalizării și al noilor tehnologii. Inițiativa Green eDIH are rolul de a facilita această tranziție și de a alinia România la standardele europene.”, Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației Române pentru Smart City.

Digital HUB-ul s-a constituit pentru a sprijini alinierea regiunii București-Ilfov la standardele europene de digitalizare, inovare și cercetare-dezvoltare prin intermediul tehnologiilor verzi de ultimă generație. Green eDIH vine în întâmpinarea entităților regionale și naționale: Asociațiilor, Clusterelor, Structurilor Patronale, Mediului Academic, Institutelor de Cercetare și Statistică, Companiilor private de tip IMM și a companiilor mari, Autorități Locale și Centrale, precum și a oricărei entități care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare, facilitând accesul acestora la toate resursele necesare pentru a implementa cu succes transformarea digitală prin inovare și transfer de cunoștințe avansate.

Înscrierea noilor membri din regiunea București-Ilfov se face exclusiv DIGITAL, prin aplicarea online pe website-ul oficial: www.DIH.green

“Transformarea digitală înseamnă o mai mare concentrare asupra oamenilor și va trebui să pună în practică și să adauge valoare conceptelor „e”, de la eCitizen la eGovernment, pentru a crea un ecosistem al colaborării eficiente om-tehnologie. Credem cu tărie că, în contextul rețelelor interconectate ale viitorului digital, indispensabilele Supra-Specializări (High Specialisations) vor putea fi obținute doar prin dezvoltarea accelerată a competențelor digitale” , a declarat Gabriel MUNTEANU, Președinte Green Technology CLUSTER, Green eDIH Governor.

”Testează înainte de a investi” este numai una dintre provocările pe care le întâmpină piața atunci când dorește să investească în inovație, iar GeDIH vine să ofere soluția ideala prin colaborarea în vederea construirii de prototipuri care să fie testate în cadrul ecosistemului de parteneri creat.

STRUCTURA DE MEMBRI Green eDIH:.

M1. Membri Tehnologici – www.DIH.green/GreenTechMembers

Membrii Green Technology CLUSTER sunt implicit GreenTech Members și sunt reprezentanți exclusiv de companii private din domeniul Tehnologiei Informației  care au Know-How-ul si resursele de a genera, implementa și dezvolta sustenabil orice proiect complex legat de ultima tehnologie în domeniu, pornind de la faza de testare și pana la implementarea globală.

M2. Membri Asociați – www.DIH.green/GreenAssociateMembers

Membrii Asociați (GreenAssociate Members) sunt reprezentați de Asociații, Clustere, Structuri Patronale, Instituții de tip Universitate, Institut de Cercetare și/ sau Statistică, Companii Private, fie ele IMM-uri sau Companii Mari și orice entitate care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare.

M3. Membri Beneficiari – www.DIH.green/GreenBeneficiaryMembers

Membrii Beneficiari (GreenBeneficiary Members) sunt Autorități Publice Centrale și Locale și orice instituție publică sau privată care nu se poate implica activ ca Membru Asociat, însă poate deveni Beneficiarul inovației și serviciilor de Consultanță, Audit, Dezvoltare, Implementare și Inovare Verde realizate de ceilalți membrii activi ai GeDIH, devenind astfel o verigă importantă în ecosistemul digital ca Membru care poate beneficia activ de toate avantajele și rezultatele cercetării realizate în cadrul GeDIH și pot facilita diseminarea în comunități locale, pot fi parte a studiilor de piața direct sau pentru comunitățile sociale pe care le reprezintă.

M4. Parteneri (GreenPartners) – www.DIH.green/GreenPartners

Partenerii (GreenPartners) sunt entități Internaționale care pot aduce aportul direct și pot susține în cel mai eficient mod strategia de dezvoltare a digitalizării în România din poziția de partener global de tehnologie, gata să ne susțină cu transferul de know-how și diferite programe deja dezvoltate la nivel global ca parte a strategiei comunitare și astfel pot ajuta la dezvoltarea viitorului Centru de Excelență în Digitalizare, Inovare și cercetare-dezvoltare aplicate pe domeniile de interes ale unui DIH, bazate pe o strânsă cooperare și transparență între autoritățile publice și mediul privat.

Misiunea Green eDIH este de a asigura un ecosistem de inovare digitală bazat pe tehnologiile verzi (eco-friendly) pentru economia privată și administrația publică din regiunea București-Ilfov. Viziunea Green eDIH se bazează pe ambiția de a transforma modul de operare al actorilor implicați în mediul public și cel privat, prin sprijinul acordat acestora în procesul de adoptare a celor mai noi tehnologii (AI, ITS, HPC, Smart City, Digitalizare, Securitate Cibernetică, Matchmaking, Big Data, Aeronautical Research, HighTech Legal), cu scopul de a se alinia la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă si verde.

Pentru a susține și a accelera inovația prin intermediul tehnologiilor digitale verzi, Green eDIH a creat din start cinci Programe Digitale care vor integra și extinde funcțiile  principale ale unui EDIH: GreenTech Academy, GreenTech Network, GreenTech Starter, GreenTech Policy și GreenTech Projects.

CONTEXT EUROPEAN SI NATIONAL:

Centrele europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – EDIH) oferă acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât, cei interesați să poată „testa înainte de a investi”. De asemenea, oferă servicii de inovare, consultanță pentru finanțare, formare și dezvoltarea competențelor necesare pentru o transformare digitală de succes.

În contextul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat, în exclusivitate, susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială, calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate, digitalizarea administrației publice și interoperabilitate.

Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – eDIH) este de a se asigura că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice. Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate a fiecărei companii sau instituții din sectorul public.