joi, aprilie 22, 2021

Misiunea și obiectivele ARSC

Articol publicat în categoria

Misiunea

Misiunea asociației este crearea și dezvoltarea Industriei Smart City în România și a unei rețele de comunități creativ-inteligente.

Obiectivele

– Dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din România;
– Promovarea conceptelor Smart City în rândul decidenților – Caravana Smart City;
– Educarea decidenților privind conceptele Smart City – am înființat Academia Smart City;
– Protejarea drepturilor membrilor săi și reprezentarea intereselor acestora în raport cu autoritățile locale și centrale conform statutului ARSC – vezi Strategia de Smart City a României;
– Consolidarea legislației românești pentru o mai bună dezvoltare a centrelor urbane – identificarea vulnerabilităților legislative ce pot duce la diminuarea sau stoparea implementării programelor necesare comunităților locale;
– Crearea canalelor necesare pentru prezentarea produselor și serviciilor Industriei Smart City – Revista Smart City Magazine;
– Promovarea intereselor comunităților locale în raport cu organismele centrale;
– Participarea la lucrările Comisiilor de specialitate în Parlamentul European și Parlamentul României privind promovarea unei legislații mai facile și care să ajute dezvoltarea comunităților;
– Realizarea unor studii și a unor lucrări de specialitate privind dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din România;
– ARSC participă activ la elaborarea strategiilor și programelor naționale privind dezvoltarea locală;
– ARSC participă activ la implementarea legislației și contribuie la actualizarea acesteia;

Să protejeze drepturile și să promoveze serviciile și produsele membrilor și partenerilor săi – persoane fizice, instituții publice și companii pentru o mai bună dezvoltare a orașelor și comunităților locale.

Principalele atribute ale asociației

  • sa participe cu rol consultativ la elaborarea strategiilor si programelor nationale privind dezvoltarea locală;

  • să monitorizeze implementarea legislatiei și să contribuie la actualizarea acesteia;

  • să înfiinteze centre regionale care să sprijine implementarea de proiecte;

  • sa realizeze studii, cercetari și să propună autorităților competente implementarea de proiecte în domeniu;

Mai multe informații despre misiunea, viziunea și grupurile de lucru ale asociației în secțiunea despre noi