ARSC prezintă exemple și modele de bune practici cât și instrumentele suport în promovarea industriei Smart City

Smart City – Concepte, realizări și perspective | ARSCM

Asociația Română pentru Smart City (ARSC), prin reprezentanții săi, doamna Alexandra Dumitrașcu, Director de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor ARSC și domnișoara Naomi Pârvu, Coordonatoare a Academiei Smart City, au participat, în calitate de speakeri în cadrul workshop-ului “Smart City – Concepte, realizări și perspective”, eveniment ce a avut loc la Craiova, miercuri, 8 mai 2019.

Workshop-ul a reprezentat un prilej binevenit pentru a pune laolaltă specialişti, cercetători, cadre didactice din industrie, servicii, comerţ, IMM-uri sau universităţi și alte companii importante cu preocupări în domeniu din zonă precum Ford, Qfort, Popeci, Softronic, Next Rom Industries/ E-TWOW, dar și ADRSV Oltenia, ICMET Craiova, sub semnul nevoii de cunoaştere a propriilor realizări dar şi a tendinţei generale de integrare a propriilor activităţi cu cele ce se manifestă pe plan european şi mondial.

Principalul mesaj transmis în cadrul acestui workshop, a avut în vedere direcțiile, metodele și perspectivele prin care Craiova să capete toate atribuitele unui oraș inteligent, într-un orizont de așteptare cât mai apropiat.

În acest sens, ARSC a contribuit prin expunerea de exemple și modele de bune practici, împreună cu prezentarea de instrumente suport în promovarea industriei Smart City precum Academia Smart City, o platformă națională de formare profesională coordonată de Asociația Română pentru Smart City în parteneriat cu mai multe instituții – The World`s Smart Cities Organization – Londra/Marea Britanie, Ministerul Energiei din România, Universitatea Politehnica București, SNSPA, Universitatea Ecologică București, misiunea acestei platforme fiind aceea de a pregăti experți pentru Industria Smart City atât pentru instituțiile centrale și locale cât și pentru companiile ce derulează activități în dezvoltarea orașelor și comunităților din România. Un alt instrument suport pentru promovarea industriei Smart City este revista Smart City Magazine, prima publicație dedicată profesioniștilor și decidenților implicați în dezvoltarea Industriei Smart City din România, aceasta promovând verticalele care se ocupă cu dezvoltarea orașelor inteligente și prezintă modul cum ne pot transforma acestea într-o comunitate inteligentă.

Domnul prof. univ. Daniel Popescu, din cadrul Facultății de Mecanică, Universitatea Craiova, cu o activitate îndelungată în ASRO, a menționat despre importanța standardizării sub rezerva aplicării standardelor europene și internaționale adecvate pentru influențarea pozitivă în dezvoltarea orașelor inteligente următoarele:

În acest context, se disting standarde aplicabile pentru proiectarea, construcţia şi performanţele echipamentelor şi componentelor integrate în reţelele inteligente şi în clădiri sau case inteligente. Conceptul de oraşe/reţele inteligente impune o preocupare permanentă pentru cercetare și inovare.  În strânsă legătură cu cele din urmă, atenţia comitetelor tehnice de standardizare este concentrată pe elaborarea şi revizuirea standardelor care asigură interoperabilitatea sistemelor în timp real, în scopul eficientizării serviciilor aferente comunităţilor urbane (de exemplu, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă potabilă şi alimente, sistemul de sănătate, reţele sigure de comunicaţii la toate nivelurile etc.).”

Un alt aspect ridicat de către doamna Magda Lungu, Șef compartiment programare regională și comunicare, ADRSV Oltenia sunt perspectivele viitoare ce se vor dezvolta în perioada 2021-2027, noua politică de coeziune concentrându-și resursele pe următorele cinci obiective de politică: O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, o Europă mai ecologică, fară emisii de carbon, care investește în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și lupta împotriva schimbărilor climatice, o Europa mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale, o Europă mai socială, care sprijină ocuparea forței de muncă, educația, competențele, incluziunea socială la standarde ridicate de calitate și accesul egal la asistență medicală și o Europă mai apropiată de cetățeni, care sprijină strategiile de dezvoltare la nivel local și dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE.”

Cu privire la implementarea soluțiilor de transport sustenabil pentru mobilitatea urbană, domnul Ionuț Zglimbea, reprezentantul companiei e-TWOW, aceștia fiind parte a unui concept internațional, care, prin intermediul tehnologiilor înalte folosite în procesul de producție, a realizat vehicule electrice unice, care se diferențiază prin caracteristici tehnice revoluționare. Au prezentat viziunea lor de a crea o nouă eră a mobilității urbane mergând mână în mână cu dorința de a construi un viitor durabil prin proiectele demarate in ultimii ani, E-TWOW astfel sprijinind toate direcțiile de evoluție a transportului urban: „Această alternativă sustenabilă de transport în oraș trebuie sa fie integrată într-o infrastructură adaptată la nevoile unui oraș inteligent. Această infrastructură se poate dezvolta doar prin implicarea organizațiilor care au impact asupra comunităților locale.”

Misiunea acestui workshop a fost să unească specialişti, cercetători, cadre didactice din industrie, servicii, comerţ, IMM-uri sau universităţi și să ofere o imagine de ansamblu a realizărilor din Craiova dar şi a tendinţei generale de integrare a propriilor activităţi cu cele ce se manifestă pe plan european şi mondial.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.

Smart City România

newsletter

În fiecare sâmbătă dimineață îți trimitem cele mai importante știri din Industria Smart City!