Smart Village

Uniunea Europeană promovează activ ideea „satelor inteligente”.
Adoptarea noilor tehnologii și, în special, utilizarea internetului, este văzută ca o parte vitală a strategiilor pentru a combate declinul rural.
Este evident că zonele cele mai slab conectate la internet sunt acelea care se confruntă cu cel mai mare declin.
Demografic, economic și social.

Ce înseamnă

Satele inteligente (Smart Village) sunt comunități din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, pentru eficientizarea actului administrativ și dezvoltarea mediului economic bazându-se pe punctele forte, oportunitățile locale și cele mai noi tehnologii.

Obiective

1. Obiectivul proiectelor tip Smart Village este de a oferi sătenilor beneficiile unui stil de viață cât mai ridicat și modern, păstrând în același timp valorile, tradițiile și obiceiurile comunităților rurale înțelegând avantajele unui stil de viață sustenabil și sănătos.
2. Eliminarea decalajelor digitale dintre zonele urbane și cele rurale.
3. Folosirea datelor din comunitate pentru a înțelege punctele tari și punctele slabe, pentru valorificarea oportunităților locale și eliminarea sau reducerea amenințărilor.

Abordare

Proiectele Smart Village se bazează pe o abordare participativă pentru a dezvolta și implementa strategia locală sau pentru a-și îmbunătăți condițiile economice, sociale și de mediu.

Cooperare

Un proiect corect și complet de Smart Village va căuta cooperarea și parteneriatele cu celelalte comune/orașe limitrofe și va fi integrat la nivel regional. Inițierea și implementarea strategiilor Smart Village se poate baza pe inițiativele existente și pot fi finanțate de o varietate de surse publice și private.

Domenii

În general, proiectele Smart Village includ următoarele verticale/domenii (fără a se limita la acestea):
- sănătate
- educație
- economie
- mediu/dezvoltare durabilă - apă, aer, sol, salubritate
- digitizare/digitalizare/transformare digitală
- energie regenerabilă
- alimentație
- conștientizare și implicare civică

Pentru cine

2.862 comune

12.951 sate

+ 10 milioane persoane

Scalabil

Implementarea unui proiect Smart Village va trebui să țină cont de etapele viitoare ale proiectului și să permită o scalabilitate și modulare optimă pentru integrarea oricăror tehnologii/soluții necesare dezvoltării comunității.

Ce conține Kitul Smart Village

Kitul acoperă principalele 6 verticale promovate și recomandate de către Comisia Europeană

Cum funcționează programul

de la idee la implementare

Etapele implementării unui proiect Smart Village

Tranziția de la idee la implementare nu este ușoară, dar nici imposibilă dacă știm ce ne dorim de la proiectul nostru!
Adoptați o abordare holistică și integrată a proiectului

Etapa 1
Analiză și strategie

Obiective:
analizați, învățați și pioritizați din experiența altor comunități. Stabiliți principiile viitorului proiect.

Etapa 2
Proiectare și dezvoltare

Obiective: Proiectați serviciile digitale necesare în concordanță cu nevoile comunității (comunicare/implicare civică). Alegerea soluțiilor/produselor și tehnologiilor ce urmează a face parte din proiect.

Etapa 3
Implementare

Obiectiv principal: Crearea unui ecosistem optim care să permită implementarea eficientă a serviciilor și tehnologiilor dar, mai ales - dezvoltarea unui ecosistem sustenabil și durabil.

Etapa 4
Monitorizare și Optimizare

Obiectiv principal: Monitorizați, măsurați și optimizați pe baza informațiilor primite dar și a feedback-ului oferit din comunitate.

Beneficii

implementarea conceptului asigură beneficii imediate pentru locuitori, pentru instituție dar și pentru mediul economic

Digitalizare

cetățenii și instituțiile pot accesa servicii integrate, atunci când este necesar, oriunde, rapid și oricând;

Personalizare

serviciile pot fi personalizate pentru nevoile specifice ale cetățenilor, companiilor sau instituțiilor publice

Finanțare

dezvoltarea conceptului Smart Village reprezintă o prioritate a Uniunii Europene. Există numeroase instrumente de finanțare disponibile

Dezvoltare

comunitatea se va dezvolta armonios - social, economic, cultural, durabil și sustenabil.

Finanțarea proiectelor Smart Village

Din fericire există multiple surse de finanțare pentru comunitățile din mediul rural.

Studiu de caz Ciugud

Smart village înseamnă o comunitate care se dezvoltă folosind inteligent resursele locale și tehnologia, dar își păstrează identitatea rurală.

Studiu de caz Jidvei

Primaria Jidvei s-a alăturat comunității Smart Village inițiate de Asociația Română pentru Smart City.