duminică, mai 9, 2021

ARSC introduce Standarde ISO

Articol publicat în categoria

Asociația Română pentru Smart City împreună cu Organismul Naţional de Standardizare – ASRO au semnat acordul de colaborare privind elaborarea, publicarea și adoptarea la nivel național a Standardelor Internaționale privind dezvoltarea sustenabilă și durabilă a comunităților și orașelor inteligente.

În acest sens, ca principală autoritate a Industiei Smart City, Asociația Română pentru Smart City confirmă eforturile constante depuse privind armonizarea și îmbunătățirea legislației naționale.

Standardele ce urmează a fi elaborate, publicate și adoptate la nivel național sunt:

  • ISO 37120:2014 – Dezvoltarea sustenabilă a comunităților – indicatori pentru serviciile urbane și calitatea vieții

  • ISO 37100:2016 – Orașe și comunități sustenabile – Vocabular

  • ISO 37101:2016 – Dezvoltarea sustenabilă în comunități – Sistem de management pentru dezvoltare sustenabilă – Cerințe cu ghid de utilizare

  • ISO/TR 37121:2017 – Dezvoltare sustenabilă în comunități – Inventarierea liniilor directoare existente și abordări în materie de dezvoltare sustenabilă și adaptabilitatea orașelor

  • ISO/TR 37150:2014 – Infrastructuri comunitare inteligente – Revizuirea activităților existente cu privire la metrică

  • ISO/TS 37151:2015 – Infrastructuri comunitare inteligente – Principii și cerințe pentru metrica performanțelor

  • ISO/TR 37152:2016 – Infrastructuri comunitare inteligente – Cadrul comun pentru dezvoltare și operare

  • ISO 37154:2017– Infrastructuri comunitare inteligente – Linii directoare cu privire la cele mai bune practici pentru transport

Primul comitet tehnic se va întruni la începutul lunii noiembrie la sediul ASRO.

Conform statutului său, Asociația Română pentru Smart City realizează activități de informare pentru autorități publice locale, autorități publice de stat cu responsabilități și putere de decizie relevante în aria conceptului Smart City, grupuri profesionale cu expertiză în aria conceptului Smart City, mediului de afaceri, publicului larg și oferă sprijin educațional, informațional și legislativ în vederea formării și specializării profesionale a entităților, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul smart city.